top of page
  • Tung Crazy Monkey

Xin chào 2020!

* Blog in Vietnamese only!


Để bắt đầu 2020, BOX sẽ khai trương việc viết Blog vào hàng tháng ( hoặc hàng tuần nếu công việc không gấp gáp ). Tại đây, tôi hy vọng sẽ chia sẻ được những câu chuyện sau mỗi dự án, những người thực hiện, và những kỹ thuật được BOX nghiên cứu và ứng dụng. Tôi hy vọng đây sẽ là một cầu nối đầy cảm hứng giữa BOX và những người yêu thích công việc của chúng tôi, và cũng là bước đệm cho kênh youtube sắp tới của BOX dành riêng cho VJing!


Chúc mừng năm mới!


41 views0 comments
bottom of page